От нас зависи дали ще ни има!

Мисия на неправителствената организация

Развитие на местната общност и опазване на околната среда чрез въвличане на инициативни млади хора.

Цели на организацията

Развитие на местната общност и опазване на околната среда чрез въвличане на инициативни млади хора.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info